betway必威[双败表]国内男阴组均凶险 杨帆首车轮即战杰森·肖。国内女双败表:付多少芳复出 首轮子和夏雨滢内战。

by admin on 2018年10月1日

  TOP147.com玉山讯 2018年3月25日午后,第四顶中式台球世锦赛正赛双败阶段技术抽签会议终止,双去掉签表也跟着出炉。双败阶段男子组比赛抢9,女子组抢7,均为轮换冲球。Double-elimination:Men
Group——Race to 9,Women Group——Race to 7,Alternative
Break
))签表方面,国内男子及女子组每组都暗藏杀机,出线形势难以预测;卫冕冠军杨帆落位国际男子组中,首轮子就与“来者不善”的杰森·肖相遇,而国际女子组形势相对明朗,付小芳、周婕妤、欧斯纯及费雪等人口乐观携手出线。(There is the  Double-elimination Draw
below, Real-time
Update)

  TOP147.com玉山讯,2017年3月12日,CBSA“亚琦集团”杯中式台球世界锦标赛正赛双败阶段的抽签仪式被玉台酒店顺利了。双败阶段,男子选手用利用轮冲、抢9的赛制,而女选手尽管为轮冲、抢7。签表方面,国内女子组中,产后交由的金花付小芳在A组,首车轮以同夏雨滢进行国家队内战,以下也详细签表:

betway必威 1

国内女子组(Chinese Women)

境内男子组(Chinese Men)

2017CBSA“亚琦集团”杯中式台球世界锦标赛国内女A组

中式台球世界锦标赛双免除签表国内男子A组(Chinese Men-A)

竞技时

角时

胜部晋级

胜部晋级

胜部晋级

胜部晋级

付小芳Fu Xiaofang 

刘海 Liu Hai

 史天琪Shi Tianqi

郑宇伯 Zheng Yubo

13日21:00

26日18:30

7

7

8

8

付小芳Fu Xiaofang 7

李赫文Li Hewen 8

于金鹏Yu Jinpeng 5

刘海 Liu Hai 9

张晓彤Zhang Xiaotong 3 

郑宇伯 Zheng Yubo 9

史天琪Shi Tianqi 7

小刘闯 Liu Chuang 1

13日14:00

26日10:00

1

1

2

2

3

3

4

4

夏雨滢Xia Yuying(CHN)
3

李赫文 Li Hewen(CHN) 9

付小芳Fu Xiaofang(CHN)
7

于庭 Yu Ting(CHN) 6

于金鹏Yu Jinpeng(CHN)
7

刘海 Liu Hai(CHN) 9

陈雪Chen Xue(CHN)
4

王晓倩 Wang Xiaoqian(CHN) 7

张晓彤Zhang Xiaotong(CHN)
7

石汉青 Shi Hanqing(CHN) 6

曼格丽Parisa Mangli(IRI)
1

郑宇伯 Zheng Yubo(CHN) 9

史天琪Shi Tianqi(CHN)
7

小刘闯 Liu Chuang(CHN) 9

张沐妍Zhang Muyan(CHN)
2

代勇 Dai Yong(CHN) 6

13日21:00

26日18:30

 夏雨滢Xia Yuying 2

于庭 Yu Ting 6

陈雪Chen Xue 7 

王晓倩 Wang Xiaoqian 9

 曼格丽Parisa Mangli 3

石汉青 Shi Hanqing 9

张沐妍Zhang Muyan 7 

代勇 Dai Yong 2

14日11:00

27日15:30

5

5

8L

8L

6

6

7L

7L

陈雪Chen Xue 7

王晓倩 Wang Xiaoqian 5

张晓彤Zhang Xiaotong 4 

小刘闯 Liu Chuang 9

张沐妍Zhang Muyan 2

石汉青 Shi Hanqing 9

于金鹏Yu Jinpeng 7 

李赫文Li Hewen 6

 

 

陈雪Chen Xue 

小刘闯 Liu Chuang

于金鹏Yu Jinpeng 

石汉青 Shi Hanqing

败部升级

败部升级

败部升格

败部升格

2017CBSA“亚琦集团”杯中式台球世界锦标赛国内女B组

取台球世界锦标赛双免去签表国内男子B组(Chinese Men-B)

比时间

赛日

胜部晋级

胜部晋级

胜部晋级

胜部晋级

王晓彤Wang Xiaotong  

郑肖淮 Zheng Xiaohuai

姜藤Jiang Teng

吴振宇 Wu Zhenyu

13日21:00

26日18:30

7

7

8

8

王晓彤Wang Xiaotong 7 

井耀 Jing Yao 4

 井思雅Jing Siya 5

郑肖淮 Zheng Xiaohuai 9

刘晴晴Liu Qingqing 6 

吴振宇 Wu Zhenyu 9

姜藤Jiang Teng(CHN) 7 

张广豪 Zhang Guanghao 4

13日14:00

26日10:00

1

1

2

2

3

3

4

4

王也Wang Ye(CHN)
1

小刘洋 Liu Yang(CHN) 8

王晓彤Wang Xiaotong(CHN)
7

井耀 Jing Yao(CHN) 9

周豆豆Zhou Doudou(CHN)
5

郑肖淮 Zheng Xiaohuai
(CHN) 9

井思雅Jing Siya(CHN)
7

王云 Wang Yun(CHN) 2

刘晴晴Liu Qingqing(CHN)
7

张堃鹏 Zhang Kunpeng(CHN) 6

高梦Gao Meng(CHN)
6

吴振宇 Wu Zhenyu(CHN) 9

姜藤Jiang Teng(CHN)
7

张广豪 Zhang Guanghao(CHN) 9 

王美玉Wang Meiyu(CHN)
3

吴珈庆 Wu Jiaqing(CHN) 7

13日21:00

26日18:30

王也Wang Ye 7 

小刘洋 Liu Yang 9

周豆豆Zhou Doudou 3 

王云 Wang Yun 4

高梦Gao Meng 7

张堃鹏 Zhang Kunpeng 9

 王美玉Wang Meiyu 3

吴珈庆 Wu Jiaqing 6

14日11:00

27日15:30

5

5

8L

8L

6

6

7L

7L

王也Wang Ye 7

小刘洋 Liu Yang 5

刘晴晴Liu Qingqing 4

张广豪 Zhang Guanghao 9

 高梦Gao Meng 4

张堃鹏 Zhang Kunpeng 9

井思雅Jing Siya 7

井耀 Jing Yao 7

 

 

王也Wang Ye 

张广豪 Zhang Guanghao

 井思雅Jing Siya

张堃鹏 Zhang Kunpeng

败部提升

败部提升

败部提升

败部升级

(master)

中式台球世界锦标赛双脱签表国内男子C组(Chinese Men-C)

赛日

胜部晋级

胜部晋级

党金虎 Dang Jinhu

宛仝乐 Wan Tongle

26日18:30

7

8

楚秉杰 Chu Bingjie 3

党金虎 Dang Jinhu 9

宛仝乐 Wan Tongle 9

张道伟 Zhang Daowei 8

26日10:00

1

2

3

4

楚秉杰 Chu Bingjie(CHN) 9

王鹏 Wang Peng(CHN) 8

党金虎 Dang Jinhu(CHN) 9

于海涛 Yu Haitao(CHN) 7

宛仝乐 Wan Tongle(CHN) 9

石鑫 Shi Xin(CHN) 7

张道伟 Zhang Daowei(CHN) 9

戴尔格尔D.Ankhtuya (MGL) 6

26日18:30

王鹏 Wang Peng 4

于海涛 Yu Haitao 9

石鑫 Shi Xin 9

戴尔格尔D.Ankhtuya 3

27日15:30

5

8L

6

7L

于海涛 Yu Haitao 6

张道伟 Zhang Daowei 9

石鑫 Shi Xin 7

楚秉杰 Chu Bingjie 9

 

张道伟 Zhang Daowei

楚秉杰 Chu Bingjie

败部提升

败部提升

取台球世界锦标赛双清除签表国内男子D组(Chinese Men-D)

比时间

胜部晋级

胜部晋级

刘海涛 Liu Haitao

刘俊岩 Liu Junyan

26日18:30

7

8

赵云彪 Zhao Yunbiao 4

刘海涛 Liu Haitao 9

张磊 Zhang Lei 4

刘俊岩 Liu Junyan 9

26日10:00

1

2

3

4

赵云彪 Zhao Yunbiao(CHN) 9

尼尔森 D.Nelson
(GBR) 4

马阳 Ma Yang(CHN) 6

刘海涛 Liu Haitao(CHN) 9

吴浩 Wu Hao(CHN) 7

张磊 Zhang Lei(CHN) 9

刘俊岩 Liu Junyan(CHN) 9

布朗 C.Brown(CAN) 2

26日18:30

尼尔森 D.Nelson 4

马阳 Ma Yang 9

吴浩 Wu Hao 9

布朗 C.Brown 3

27日15:30

5

8L

6

7L

马阳 Ma Yang 7

张磊 Zhang Lei 9

吴浩 Wu Hao 7

赵云彪 Zhao Yunbiao 9

 

张磊 Zhang Lei

赵云彪 Zhao Yunbiao

败部升级

败部升级

国内女子组(Chinese Women)

中式台球世界锦标赛双排除签表国内女A组(Chinese Women-A)

竞技时

胜部晋级

胜部晋级

王也 Wang Ye

史天琪 Shi Tianqi

27日13:00

7

8

任秋玥 Ren Qiuyue 0

王也 Wang Ye 7

史天琪 Shi Tianqi 7

唐春晓 Tang Chunxiao 4

26日15:30

1

2

3

4

高梦 Gao Meng(CHN) 6

任秋玥 Ren Qiuyue(CHN) 7

王也 Wang Ye(CHN) 7

王美玉 Wang Meiyu(CHN) 6

张晓彤 Zhang Xiaotong
(CHN) 5 

史天琪 Shi Tianqi(CHN) 7

陈思明 Chen Siming(CHN) 3

唐春晓 Tang Chunxiao(CHN) 7

27日13:00

高梦 Gao Meng 3

王美玉 Wang Meiyu 7

张晓彤 Zhang Xiaotong 6

陈思明 Chen Siming 7

27日18:30

5

8L

6

7L

王美玉 Wang Meiyu 2

唐春晓 Tang Chunxiao 7

陈思明 Chen Siming 7

任秋玥 Ren Qiuyue 1

 

唐春晓 Tang Chunxiao

陈思明 Chen Siming

败部提升

败部提升

中式台球世界锦标赛双破签表国内女B组(Chinese Women-B)

比赛时间

胜部晋级

胜部晋级

韩雨 Han Yu

刘莎莎 Liu Shasha

27日13:00

7

8

韩雨 Han Yu 7

陈雪 Chen Xue 2

王英超 Wang Yingchao 6

刘莎莎 Liu Shasha 7

26日15:30

1

2

3

4

韩雨 Han Yu(CHN) 7 

白鸽 Bai Ge(CHN) 2

雅娜 Yana.S(BLR) 1 

陈雪 Chen Xue(CHN) 7

王英超 Wang Yingchao(CHN) 7

李智慧 Li Zhihui(CHN) 5

刘莎莎 Liu Shasha(CHN) 7

王晓彤 Wang Xiaotong(CHN) 2

27日13:00

白鸽 Bai Ge 7

雅娜 Yana.S 3

李智慧 Li Zhihui 7

王晓彤 Wang Xiaotong 6

27日18:30

5

8L

6

7L

白鸽 Bai Ge 7

王英超 Wang Yingchao 0

李智慧 Li Zhihui 7

陈雪 Chen Xue 6

 

白鸽 Bai Ge 7

李智慧 Li Zhihui

败部升级

败部升格

国际男子组(International Men)

  

中式台球世界锦标赛双除掉签表国际男子A组(International Men-A)

竞时

胜部晋级

胜部晋级

乔·佩里 J.Perry

郑喻轩Cheng Yuhsuan

27日10:00

7

8

乔·佩里 J.Perry 9

奥哈拉 S.O’Hara 8

郑喻轩Cheng Yuhsuan 9

柯秉逸 Pin-Yi Ko 8

26日13:00

1

2

3

4

乔·佩里 J.Perry(GBR) 9

霍金斯 B.Hawkins(GBR) 5

黄勇 H.Yong(KOR) 3

奥哈拉 S.O’Hara(IRL) 9

柯秉中Ping-Chung Ko(TPE) 8

郑喻轩Cheng Yuhsuan(TPE) 9

阿迪 G.Adi(INA) 5

柯秉逸 Pin-Yi Ko(TPE) 9

27日10:00

霍金斯 B.Hawkins 9

黄勇 H.Yong 6

柯秉中Ping-Chung Ko 9

阿迪 G.Adi 7

27日15:30

5

8L

6

7L

霍金斯 B.Hawkins 8

柯秉逸 Pin-Yi Ko 9

柯秉中Ping-Chung Ko 9

奥哈拉 S.O’Hara 7

 

柯秉逸 Pin-Yi Ko

柯秉中Ping-Chung Ko

败部升级

败部升级

中式台球世界锦标赛双清除签表国际汉B组(International Men-B)

比时间

胜部晋级

胜部晋级

希伯特Gareth Hibbott

杨帆 Yang Fan

27日10:00

7

8

霍曼 T.Hohmann 6

希伯特Gareth Hibbott 9

杨帆 Yang Fan 9

马克·戴维斯 M.Davies 1

26日13:00

1

2

3

4

霍曼 T.Hohmann
(GER) 9

斯道瑞 S.Storry(GBR) 8

希伯特Gareth Hibbott
(GBR) 9

图兰吉奥 S.Tourangeau
(CAN) 5

杨帆 Yang Fan(CHN) 9

杰森·肖Jayson Shaw
(GBR) 8

马克·戴维斯 M.Davies(GBR) 9

克林顿 P.K.Manurung
(INA) 6

27日10:00

斯道瑞 S.Storry 8

图兰吉奥 S.Tourangeau 9

杰森·肖Jayson Shaw 9

克林顿 P.K.Manurung 2

27日15:30

5

8L

6

7L

图兰吉奥 S.Tourangeau 9

马克·戴维斯 M.Davies 5

杰森·肖Jayson Shaw 5

霍曼 T.Hohmann 9

 

图兰吉奥 S.Tourangeau

霍曼 T.Hohmann

败部升格

败部提升

取台球世界锦标赛双去掉签表国际男子C组(International Men-C)

角时

胜部晋级

胜部晋级

波德尔Mohammad Pordeliri

杨绍杰Phone Myint Kyaw

27日10:00

7

8

哈利迪 R.Halliday 5

波德尔Mohammad Pordeliri 9

张玉龙Chang Yu Lung 4

杨绍杰Phone Myint Kyaw 9

26日13:00

1

2

3

4

阿尔萨兰 A.Esmaeilnezhad
(IRI) 3

哈利迪 R.Halliday(RSA) 9

波德尔Mohammad Pordeliri(IRI) 9

张荣麟Chang Jung Lin(TPE) 4

马克·金 M.King(GBR) 3

张玉龙Chang Yu Lung(TPE) 9

杨绍杰Phone Myint Kyaw(MYA) 9

多特 G.Dott
(GBR) 4

27日10:00

阿尔萨兰 A.Esmaeilnezhad 5

张荣麟Chang Jung Lin 9

马克·金 M.King 4

多特 G.Dott 9

27日15:30

5

8L

6

7L

张荣麟Chang Jung Lin 8

张玉龙Chang Yu Lung 9

多特 G.Dott 5

哈利迪 R.Halliday 9

 

张玉龙Chang Yu Lung

哈利迪 R.Halliday

败部升级

败部升级

取台球世界锦标赛双排签表国际男子D组(International Men-D)

竞技日

胜部晋级

胜部晋级

劳伦森 M.Lawrenson

梅林Chris Melling

27日10:00

7

8

劳伦森 M.Lawrenson 9

斯莱瑟 E.Slessor 6

梅林Chris Melling 9

希尔Michael Hill 2

26日13:00

1

2

3

4

劳伦森 M.Lawrenson
(GBR) 9

图姆朱多尔 L.Tumurchudur
(MGL) 5

卡科夫斯基 I.Kakovskii
(RUS) 5

斯莱瑟 E.Slessor(GBR) 9

梅林Chris Melling
(GBR) 9

谢尔盖 L.Sergey(RUS) 2

达德Arfan Dad(GBR) 1

希尔Michael Hill(GBR) 9

27日10:00

图姆朱多尔 L.Tumurchudur 9

卡科夫斯基 I.Kakovskii 3

谢尔盖 L.Sergey 9

达德Arfan Dad 5

27日15:30

5

8L

6

7L

图姆朱多尔 L.Tumurchudur 9

希尔Michael Hill 7

谢尔盖 L.Sergey 9

斯莱瑟 E.Slessor 7

 

图姆朱多尔 L.Tumurchudur

谢尔盖 L.Sergey

败部升级

败部升级

国际女子组(International
Women)

中式台球世界锦标赛双免除签表国际女子A组(International Women-A)

角时

胜部晋级

胜部晋级

凯莉·费雪K.Fisher

费菲拉瓦 M.Fefilava

27日13:00

7

8

周婕妤Chieh-Yu Chou 3

凯莉·费雪K.Fisher 7

费菲拉瓦 M.Fefilava 7

欧斯纯Jasmin Ouschan 4

26日15:30

1

2

3

4

玛莎姆 F.Musum(INA) 5

周婕妤Chieh-Yu Chou(TPE) 7

凯莉·费雪K.Fisher (GBR) 7

李佑眕 L.Woojin
(KOR) 4

费菲拉瓦 M.Fefilava(BLR) 7

维诺妮卡 V.Ivanovskaia
(GER) 4

欧斯纯Jasmin Ouschan (AUS) 7

巴亚萨克汉 N.Bayarsaikhan
(MGL) 6

27日13:00

玛莎姆 F.Musum 6

李佑眕 L.Woojin 7

维诺妮卡 V.Ivanovskaia 7

巴亚萨克汉 N.Bayarsaikhan 1

27日18:30

5

8L

6

7L

李佑眕 L.Woojin 2

欧斯纯Jasmin Ouschan 7

维诺妮卡 V.Ivanovskaia 3

周婕妤Chieh-Yu Chou 7

 

欧斯纯Jasmin Ouschan

周婕妤Chieh-Yu Chou

败部提升

败部提升

取台球世界锦标赛双免去签表国际女子B组(International Women-B)

比时间

胜部晋级

胜部晋级

金佳映Kim Gayoung

付小芳Fu Xiaofang

27日13:00

7

8

尼查娃A.Nechaeva 2

金佳映Kim Gayoung 7

付小芳Fu Xiaofang 7

姜藤Jiang Teng 6

26日15:30

1

2

3

4

克劳迪娅 D.Klaudia(MAS) 4

尼查娃A.Nechaeva(RUS) 7

金佳映Kim Gayoung(KOR) 7

陈佳桦 Chen Chia Hua(TPE) 0

付小芳Fu Xiaofang(CHN) 7

科尔Karen Corr(IRL) 4

姜藤Jiang Teng (CHN) 7

魏子茜 Zih-Chian WeI(TPE) 2 

27日13:00

克劳迪娅 D.Klaudia 7

陈佳桦 Chen Chia Hua 1

科尔Karen Corr 7

魏子茜 Zih-Chian WeI 6

27日18:30

5

8L

6

7L

克劳迪娅 D.Klaudia 7

姜藤Jiang Teng 3

科尔Karen Corr 7

尼查娃A.Nechaeva 3

 

克劳迪娅 D.Klaudia

科尔Karen Corr

败部升格

败部提升

(master)

相关文章

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

网站地图xml地图